+36 70 2652888, +40 722 631040 office@kadar-energy.ro

Cum stabilim etanșeitatea (permeabilatea) clădirii?

Încadrarea clădiriilor în clase de permeabilitate conform GT-032-01 ”Ghid privind proceduri de efectuare a măsurilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor si instalaţiilor aferente”

Clădiri individuale
n50
Clădiri colective, cu mai multe apartamente
n50
Clasă de permeabiltate
< 2 < 4 Ridicată
2 < n50 < 5 4 < n50 < 10 Medie
> 5 > 10 Scăzută

Măsurătorile se face conform normativelor * EN 13289 și * GT-032-01 ”Ghid privind proceduri de efectuare a măsurilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor si instalaţiilor aferente”.
blower door teszt blower door teszt blower door teszt

Măsurarea permeabilităţii la aer a clădirilor se face cu echipamentul blower door. Procedura de testare constă in măsurarea debitului fluxului de aer, care este produs de către presiunea diferenţială cu ajutorul unui ventilator calibrat. Volumul fluxului de aer [m3/h] este determinat cu ajutorul unei presiuni diferenţiale de 50 Pa. Schimbarea proporţiei de aer este determinată prin impărţirea la volumul de aer intern al clădirii. Unitate [1 /h].

Localizarea golurilor ptin care aerul poate infiltra sau exfiltra se face cu cu ajutorul mașinii de fum, creion de fum sau anemometru.

blower door teszt blower door teszt blower door teszt
blower door teszt