Select Page
de_DE hu_HU ro_RO 

Determinarea neetanşeităţilor globale ale unei clădiri

Procedura de testare constă in măsurarea debitului fluxului de aer, care este produs de către presiunea diferenţială cu ajutorul unui ventilator calibrat.
Volumul fluxului de aer [m3/h] este determinat cu ajutorul unei presiuni diferenţiale de 50 Pa. Schimbarea proporţiei de aer este determinată prin imparţirea la volumul de aer intern al clădirii. Unitate [h-1].

blower door 1 blower door 2 blower door 3

Neetanșetățile a anvelopei unei clădiri pot contribuie până la jumătate din consumul total de energie pentru incălzire .
Se crează o diferență de presiune între interiorul clădirii si exterior, se stabilește gradul de permeabilitate a anvelopei, după care se va localiza punctele unde apar infiltrații.

blower door 4 blower door 8

Localizarea golurilor prin care aerul se poate infiltra sau exfiltra prin elementele componente ale anvelopei

Cameră infraroşu, anemometru, generator de fum.
blower door 5 blower door 6 blower door 7

 

De ce este important etanşeitatea ?

  • Protecţia construcţiei. Etanşarea protejează materialele de construcţie împotriva deteriorărilor cauzate de umiditate ajutând la mărirea duratei de viaţa a clădirii.
  • Confort termic. Menţinerea confortului termic pentru locatarii unei clădiri este unul din cele mai importante obiective pentru proiectanți în realizarea planurilor pentru încălzire,ventilaţie, aerisire şi anvelopa clădirii. Factorii care determină confortul termic sunt: temperatura aerului din interior şi exterior, mişcarea aerului, umiditatea relativă.
  • Creşterea eficienţei energetice. Doar când construcţia este etanşă aerul cald poate fi reţinut in locuinţă şi aerul rece păstrat la exterior. Eliminarea fluxurilor de aer necontrolate mărește eficienţa energetică a clădirii, ceea ce conduce la reducerea cheltuielilor de încălzire.